Optymalizacja tytułów i description dla sklepu internetowego na przykładzie projektwino.pl (audyt część II)

W pierwszej części naszej serii poświęconej optymalizacji e-sklepów, wśród zdiagnozowanych problemów pojawiły się m.in. te, które dotyczą wypełnienia meta tagów title i description. W tym artykule opiszemy kilka dobrych praktyk związanych z optymalizacją wskazanych elementów.

Zazwyczaj pierwszym krokiem przy formułowaniu zaleceń optymalizacyjnych jest identyfikacja całej struktury sklepu i sprawdzanie jakie błędy występują na poszczególnych typach podstron.

W przypadku projektwino.pl, struktura wygląda następująco:

Problemy w sklepie odnoszące się do meta tagu title:

 • większość tytułów posiada bardzo krótkie i niezawierające słów kluczowych wypełnienie;
 • część tytułów dubluje się i nie jest odpowiednio zróżnicowana;
 • tytuły dla części podstron są nieadekwatne do zawartości podstron;
 • brak numeracji tytułów na stronicowaniu;
 • brak zróżnicowania tytułów w sekcji blogowej (z wyjątkiem stron z artykułami);

Optymalizacja tytułów stron – dobre praktyki

Meta title odpowiada za tytuł strony, który wyświetli się w wynikach wyszukiwania (przykład na screenie poniżej):

title dla projektwino.pl

Wypełnienie title jest ważnym czynnikiem rankingowym, dlatego, im precyzyjniej jest on zoptymalizowany, tym lepiej może przełożyć się na ogólną ocenę strony i wyniki.

Dobrze zoptymalizowany meta title powinien spełniać następujące kryteria:

 • nawiązywać do zawartości strony;
 • być unikalny dla każdej podstrony w sklepie;
 • zawierać słowa kluczowe, na które jest pozycjonowana dana strona lub na które ma się ona wyświetlać (ale bez spamowania);
 • nie powinien przekraczać 65 znaków*;

*) dłuższe wypełnienie nie jest poważnym błędem, ale po prostu nie wyświetli się w całości w wynikach wyszukiwania. W niektórych przypadkach celowo można stosować dłuższe wypełnienie, aby zawrzeć w strukturze tego meta tagu konkretne słowa kluczowe, jednak im dalej (od początku tytułu) zostaną one umieszczone, tym słabiej będą rankować.

Poniżej prezentujemy fragmenty audytu wraz z naszymi zaleceniami dla projektwino.pl

a)      Strona główna

 • w tytule strony głównej warto umieszczać najbardziej ogólne i często wyszukiwane frazy powiązane np. ze słowem sklep czy online. Dobrym rozwiązaniem jest również użycie nazwy brandu.
 • W przypadku pozycjonowania fraz, które mają odzwierciedlenie w ofercie prezentowanej np. na stronach kategorii lub podkategorii, umieszczenie ich w tytule strony głównej może prowadzić do kanibalizacji słów kluczowych i rotacji adresów (raz może wyświetlić się strona główna, raz np. kategoria). Jesteśmy zdania, że warto kierować użytkownika do podstrony odpowiadającej dokładnie temu, czego szuka. Stąd na przykład frazy takie jak „wino czerwone sklep” czy „wina hiszpańskie sklep online” warto pozycjonować na kategorie zamiast próbować optymalizować pod nie stronę główną.

Obecne wypełnienie:
<title>projektwino.pl - sklep online z winem</title>
proponujemy rozszerzyć o słowa kluczowe jakie jak np. wino, sklep internetowy itd.
Proponowane wypełnienie:
<title>Wino sklep internetowy | ProjektWino.pl – największy wybór wina online</title>
lub ewentualnie:
<title>ProjektWino.pl internetowy sklep z winem, poznaj ofertę online</title>

b)     Kategorie

Dla głównych kategorii proponujemy ręczne ustawienie meta tagu title w taki sposób, aby zawrzeć w strukturze najważniejsze słowa kluczowe. Proponujemy rozszerzenie obecnego wypełnienia, analogicznie do zawartości podstron.  Poniżej kilka propozycji.

https://projektwino.pl/wina

 • obecne wypełnienie: <title>Wino - projektwino.pl</title>
 • nasza propozycja: <title>Wino – różne rodzaje, szeroki wybór win z całego świata | ProjektWino.pl</title>

https://projektwino.pl/wino-do-jedzenia

 • obecne wypełnienie: <title>Wina do jedzenia - projektwino.pl</title>
 • nasza propozycja: <title>Wina do jedzenia – dobierz wino do potrawy | ProjektWino.pl</title>

https://projektwino.pl/wina-dla-konesera

 • obecne wypełnienie: <title>Dla konesera - projektwino.pl</title>
 • nasza propozycja: <title>Wino dla konesera – najlepsze wina z całego świata | ProjektWino.pl</title>

c)      Landing Page

W przypadku stron typu https://projektwino.pl/argentyna meta tag title jest bardzo krótki i nie nawiązuje do oferty sklepu (nie ma ani słowa o winie). Proponujemy optymalizację według schematu:

Wina {odmieniona nazwa kraju} – wybór win z {odmieniona nazwa kraju} | ProjektWino.pl

<title>Wina argentyńskie – wybór win z Argentyny | ProjektWino.pl</title>

W przypadku tworzenia w przyszłości kolejnych landing page zalecamy użycie ważnych słów kluczowych, powiązanych z zawartością podstrony

d)     Podstrony wynikowe (filtrowanie po określonym parametrze)

Dla najważniejszych podstron generowanych na bazie filtrowania (po dopuszczenia ich do indeksacji)*, typu https://projektwino.pl/wina/1/default/1/f_at_170_15/1 proponujemy ręczne wypełnienie tytułów z użyciem ważnych słów kluczowych. Dla przykładu:

https://projektwino.pl/wina/1/default/1/f_at_171_33/1
<title>Wina musujące i szampany z całego świata| ProjektWino.pl</title>

https://projektwino.pl/wina/1/default/1/f_at_168_1/1
<title>Wino białe – wytrawne, półwytrawne, słodkie i półsłodkie| ProjektWino.pl</title>

*) Obecnie podstrony generowane po wybraniu danego filtra z poziomu kategorii posiadają w kodzie wskazanie kanoniczne (atrybut rel=”canonical”). Oznacza to, że strony te nie mają szans na to by pojawić się w wynikach wyszukiwania, ponieważ roboty Google otrzymują informację, by inną stronę (adres głównej kategorii) traktować jako priorytetowy i nadrzędny. Tym samym sklep nie ma możliwości wyświetlić się w top10 wyników wyszukiwania dla zapytań powiązanych np. z kolorem wina, jego dopasowaniem do dania lub okazji czy typem itd. W dalszej części zaleceń opiszemy jakie zmiany należy wprowadzić, ale strony te miały szansę pozyskać ruch.

e)     Paginacja

W przypadku kolejnych podstron w obrębie kategorii i podkategorii, czyli tam, gdzie występuje paginacja, w tytule zalecamy umieścić informację o numerze podstrony.

Dla przykładu:

https://projektwino.pl/wina/2
<title>Wino #2 – różne rodzaje, szeroki wybór win z całego świata | ProjektWino.pl</title>

https://projektwino.pl/zestawy-win
<title>Polecane zestawy win str. 2 - 3, 6 i 12 butelek | ProjektWino.pl</title>

https://projektwino.pl/pl/blog/page/2
<title>Blog o winach #2 – porady i wskazówki | ProjektWino.pl</title>

f)      Karty produktów

 • Meta tag title dla kart produktów warto wypełniać w oparciu o pełną nazwę tego produktu oraz inne cechy szczególne, które mogą być wyszukiwane przez użytkowników (w zależności od branży może to być np. numer katalogowy, kolor, objętość, waga, rozmiar itp.).
 • Jeśli w ofercie sklepu pojawią się produkty o identycznej nazwie (różniące się np. kolorem czy objętością) zalecamy, aby w meta tagu title umieścić informacje na temat tej cechy, która je różni (aby zapobiec identycznemu wypełnieniu meta tagu title).

Obecnie tytuły dla kart produktów w obrębie projektwino.pl są zoptymalizowane prawidłowo i zawierają pełną nazwę produktu.

Jeśli w przyszłości w ofercie sklepu pojawią się produkty o identycznej nazwie (różniące się np. kolorem czy objętością) zwracamy uwagę na konieczność różnicowania tytułów.

Kilka wskazówek i potencjalnych problemów dotyczących optymalizacji tytułów opisałam też tutaj (link).

g)      Karty producentów / winnic

W obrębie sklepu funkcjonują podstrony typu: https://projektwino.pl/pl/producer/MACULAN/79 będące prezentacją oferty tego samego producenta bądź winnicy. Strony te mają poprawne wypełnienie tytułu, np. <title>Winnica MACULAN - projektwino.pl</title>,

więc nie zalecamy zmian w ich zakresie.

h)      Strony administracyjne

Dla stron administracyjnych również zalecamy ustawienie tytułów wg. schematu wskazanego niżej (by unikać identycznego wypełnienia title)

[nazwa podstrony] – [ProjektWino.pl]

i)        Blog

Obecnie wszystkie podstrony posiadają identyczne wypełnienie. Każda podstrona w sekcji blogowej również powinna posiadać unikalny, dopasowany do zawartości tytuł.

Dla przykładu https://projektwino.pl/pl/blog

Zamiast aktualnego wypełnienia:
<title>- projektwino.pl</title>
Proponujemy np.:
<title>Blog o winach – porady i wskazówki | ProjektWino.pl</title>

https://projektwino.pl/pl/blog/category/3
<title>Wiedza o winie – artykuły o winach | ProjektWino.pl</title>

https://projektwino.pl/pl/blog/tag/cava
<title>Cava – artykuły o winach | Projektwino.pl</title>

Optymalizacja description

Treść zawarta w description nie wpływa bezpośrednio na ranking wyszukiwania, ale jej optymalizacja ma duże znaczenie biorąc pod uwagę, że opis wyświetla się na tle wyników wyszukiwania i jest czytany przez użytkowników. Dodatkowo wpływa na CTR (Click Through Rate – współczynnik klikalności, ilości wejść na stronę do ilości wyświetleń w wynikach wyszukiwania).

Poniżej przykłady tego jak obecnie wyświetla się opis dla poszczególnych stron sklepu.

wizualizacja description

Kilka zaleceń związanych z optymalizacją description

 • Proponowana przez nas długość wypełnienia to 145-155 znaków (liczonych ze spacjami), dzięki temu treść powinna w całości wyświetlić się (w dwóch linijkach) w wynikach wyszukiwania. Użycie dłuższego opisu (np. do 270 znaków) nie jest błędem, jednak w większości przypadków nie wyświetli się on w do końca (bardzo rzadko zdarza się, że Google prezentuje aż trzy linijki tekstu).
 • Zbyt krótkie lub nieunikalne wypełnienie (a także jego brak) może sprawić, że Google zignoruje zdefiniowaną w tym miejscu treść i pobierze przypadkowy fragment opisu ze strony, by w ten sposób wyświetlić informacje bardziej dopasowane do zawartości. W rezultacie tekst widoczny w wynikach wyszukiwania może nie wyglądać zachęcająco na tle konkurencji lub wręcz zniechęcać do przejścia na stronę.
 • W przypadku ręcznego wypełnienia opisu dla kluczowych stron można użyć ważnego słowa kluczowego. Dzięki temu, w przypadku zapytania o tę frazę (bądź jej zbliżoną formę) zostanie ona wyróżniona na tle pozostałej treści.

Problemy w sklepie odnoszące się do wypełnienia description:

 • aktualnie dla wszystkich podstron działających w obrębie sklepu meta tag description został wypełniony w taki sam sposób. Skutkuje to tym, że Google pobiera przypadkowy fragment treści ze strony i wyświetla go w wynikach wyszukiwania by jakkolwiek zróżnicować opis. Takie rozwiązanie powoduje, że prezentowane informacje nie zawsze będą składne i zachęcające do przejścia na stronę.

Zalecenia:

Rekomendujemy ręczne uzupełnienie description dla kluczowych stron (mamy tu na myśli np. stronę główną, kategorie I-go rzędu, landing page i strony wynikowe dopuszczone do indeksacji itd.).

Dla pozostałych podstron można rozważyć zastosowanie skryptu, który automatycznie zaciągnie np. pierwszych 140 znaków z opisu widocznego na stronie wg wzoru:

<meta name="description" content="[140_znakow_tresci] – ProjektWino.pl"/>

Takie rozwiązanie sprawdzi się przy unikalnych opisach produktów i kategorii.


W kolejnej części naszej serii opiszemy temat optymalizacji nagłówków HTML i sposobu ich użycia w odniesieniu do poszczególnych typów podstron w sklepie internetowym.

Udostępnij: 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

O autorze

Katarzyna Baranowska

Zobacz także:

TrustRank - o kontrowersyjnym algorytmie Google

W środowisku związanym z SEO często spotykany jest skrót TR (np. "listy TR"), odnoszącym się do TrustRanku strony. Pod pojęciem tym kryje się bardzo ważny dla właścicieli serwisów algorytm badający „zaufanie” strony, obliczający jej wartość m.in. na podstawie sąsiedztwa – linków przychodzących oraz wychodzących z witryny. Historia algorytmu TrustRank Algorytm TrustRank opracował Jan Pedersen z Yahoo, […]

Fox Strategy rekomendowanym ekspertem Woorank

Miło nam poinformować, że jako jedna z pierwszych firm w Polsce otrzymaliśmy certyfikat Woorank Experts i zostaliśmy Rekomendowanym Ekspertem Woorank w zakresie szeroko pojętego Digital Marketingu, ze szczególnym wyróżnieniem wiedzy z zakresu optymalizacji stron pod kątem SEO. Woorank.com jest jednym z bardziej popularnych online'owych narzędzi służących do analizy strony pod kątem jej podstawowej optymalizacji SEO i […]

Zmiany w wyszukiwarce mobilnej

21 kwietnia 2015 roku Google wprowadziło aktualizację mobilnej wersji swojej wyszukiwarki. Jest to dopiero pierwsza z wielu zaplanowanych zmian, mających na celu dostosowanie wyników wyszukiwania na smartfonach i tabletach w taki sposób, aby strony nieresponsywne i nieposiadające wersji "mobile" zniknęły z wysokich pozycji.

envelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram