Po aktualizacji algorytmu mobilnej wersji wyszukiwarki Google, potrzeba posiadania strony dostosowanej do urządzenia, z którego korzysta użytkownik, stała się oczywistą. Niejednokrotnie jednak implementacja wersji mobilnej wiąże się z szeregiem problemów związanych ze sposobem zarządzania adresami podstron w taki sposób, aby uniknąć duplikacji treści. Poniżej przedstawiamy metody na jej uniknięcie.

Informacja dla wyszukiwarki

Google nie preferuje konkretnych formatów adresów dla wersji na urządzenia mobilne. Na potrzeby wpisu założymy, że wersja komputerowa znajduje się pod adresem przyklad.pl, natomiast jej mobilny odpowiednik pod m.przyklad.pl. Aby prawidłowo wskazać analogiczne adresy wyszukiwarce, należy zastosować dwie poniższe metody:

1. Rel=”alternate” – wersja desktop

W wersji dostosowanej do komputerów, w sekcji head należy dodać link alternatywny do odpowiadającej podstrony w wersji mobilnej. Czyli przykładowo na podstronie przyklad.pl/podstrona-1 powinien znaleźć się zapis:

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.przyklad.pl/podstrona-1" >

1.1. Informacje w Mapie Witryny

Dodatkowo linki alternatywne można wskazać w mapie XML strony:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<url>
<loc>http://przyklad.pl/podstrona-1/</loc>
<xhtml:link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.przyklad.pl/podstrona-1/" />
</url> 
</urlset>

2. Rel=”canonical” – wersja mobile

W przypadku strony mobilnej, koniecznie należy wskazać odpowiadającą podstronę wersji desktop linkiem kanonicznym. Czyli na podstronie m.przyklad.pl/podstrona-1/ w sekcji head powinien znaleźć się

<link rel="canonical" href="http://przyklad.pl/podstrona-1" >

 Prawidłowe przekierowania

Przy tworzeniu wersji mobilnej ważne jest również prawidłowe przekierowanie użytkowników w zależności od urządzenia, z którego korzystają. Częstym błędem jest przekierowanie internauty z wybranej przez niego podstrony (np. w wynikach wyszukiwania)  na stronę główną wersji mobilnej, zamiast na odpowiadającą podstronę. Tymczasem przekierowania powinny wyglądać następująco:

  1. Dla internauty korzystającego z urządzenia mobilnego, wywołującego adres dla wersji desktop:
    http://przyklad.pl/podstrona-1 -> http://m.przyklad.pl/podstrona-1
  2. Dla internauty korzystającego z komputera, wywołującego adres wersji mobilnej:
    http://m.przyklad.pl/podstrona-1 -> http://przyklad.pl/podstrona-1

Możliwe jest tu zastosowanie zarówno przekierowań stałych (301), jak i tymczasowych (302). Google rekomenduje jednak przekierowanie 302.

Zastosowanie powyższych metod pozwoli na uniknięcie duplikacji treści. Dodatkowo prawidłowe pokierowanie ścieżką użytkownika, zapobiegnie ewentualnemu wzrostowi współczynnika odrzuceń na etapie przekierowania.