Ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, ponieważ nad budową działu i jego rozwojem powinno się pracować cały czas. Jednak dużo inaczej wygląda tworzenie działu w płaskiej strukturze. Dlaczego? Postaram się o tym opowiedzieć.

Głównym założeniem płaskiej struktury organizacji jest zwiększenie odpowiedzialności jej pracowników, a co za tym idzie udział całego zespołu w rozwoju firmy. 

Płaska struktura organizacji w dalszym ciągu dla wielu przedsiębiorców jest czymś nowym i wciąż budzi wiele pytań i wątpliwości. W kulturze polskiego biznesu jesteśmy przyzwyczajeni do hierarchicznego podziału ról w firmie, czyli na górze piramidy prezes, niżej managerowie, team leaderzy, specjaliści oraz pozostałe stanowiska należące do sieci zarządzania. W takiej hierarchii ponad kreatywność stawia się raporty, sprawozdania, audyty oraz nie zawsze zrozumiałe i czasami ciężkie do wdrożenia procesy. Jednak nie wszystkie firmy czy też organizacje, rozwijają taki model zarządzania. Najlepszym przykładem płaskiej struktury jest wytwórnia Walt Disney Studios, która w 1943 roku na podstawie rysunku przedstawiła model zarządzania w firmie.

Źródło: http://mariuszchrapko.com/hierarchia-w-firmie-plaska/ [data udostępnienia 22.11.2019r.]

Na rysunku możemy odtworzyć cały proces powstawania filmu- od pomysłu po jego finalną realizację. Proces tworzenia filmu dzieli się na kręgi, z których każdy odpowiada za realizację jakiejś usługi. Są scenarzyści, dźwiękowcy, graficy, muzycy, kamerzyści. Pracę tych zespołów podsumowuje okrąg składający się z menagerów i produkcji.

Podobny model reprezentuje nasza firma, w której owszem istnieje pewny podział na stanowiska, jednak to dzięki większej odpowiedzialności możemy samodzielnie podejmować decyzje. Taka samodzielność daje większe pole manewru przy prowadzeniu projektów oraz współpracy z Klientami. Możemy też samodzielnie i z pełnym wsparciem naszych współpracowników, kształtować swoją ścieżkę rozwoju. Od dwóch lat mamy także kulturę feedbacków, a także odprawy, gdzie możemy podzielić się naszymi odczuciami, przemyśleniami, a także wspólnie przepracować dany problem. Do dyspozycji mamy również możliwość pracy z Coachem. Podczas tych cyklicznych spotkań, przygotowujemy się do rozwoju kompetencji managerskich. Wspólnie także podejmujemy decyzje o zatrudnieniu nowego członka zespołu, określamy jego profil i zadania.

Czy w takiej strukturze jest miejsce na budowanie Działu HR?

Zanim odpowiem na to pytanie, to warto tutaj zaznaczyć, że w nowoczesnym ujęciu, płaskie struktury, coraz częściej także odbiegają od tworzenia stanowisk kierowniczych dążąc do uzyskania miana turkusowej organizacji, w której wszyscy pracownicy są równi bez względu na staż pracy czy też doświadczenie. Ponad to opiera się na wzajemnej pomocy i zaufaniu. Każda z turkusowych organizacji nie posiada w swoich strukturach działów HR. Dlaczego zatem istnieje on w Fox Strategy? Przede wszystkim zbudowanie Działu HR wynikało z potrzeb zespołu, choć pierwsze kroki należało skierować w stronę uświadamiania, że taka komórka powstaje i będzie równoległe funkcjonować z Działem Administracji. Na początku HR sprawował opiekę nad pracownikami zdalnymi, czyli Linkbuilderami, których zatrudniał, przekazywał zadania, udzielał feedbacków. Wraz z rozwojem firmy dział pozyskiwał coraz więcej zadań, jak np. organizacja imprez firmowych oraz onboarding, czyli wprowadzenie nowych pracowników w świat lisiej watachy. Jednak kiedy firma zaczęła zmagać się z problemem nadgodzin, dział stanął przed wyzwaniem znalezienia źródła problemu. Po analizie i rozmowach z pracownikami, powstał pomysł stworzenia warsztatów Mindfullness oraz warsztatów z Work Life Balance. Wprowadzono także rejestr wejść i wyjść z biura. Każdy z pracowników ma za zadanie zgłaszać do działu ewentualne nadgodziny i wyznaczyć termin ich odbioru. Do standardowych zadań należy także rekrutacja nowych Lisów.

Tak jak wspomniałam wcześniej Dział HR znacznie różni się od działów w innych firmach. Nie korzysta z narzędzi, nie oblicza ROI i KPI. Jednak ma do wykorzystania najmocniejsze narzędzia , o których na co dzień się zapomina. To umiejętność słuchania i obserwacji. Dzięki tym dwóm narzędziom można dużo szybciej, odpowiedzieć na potrzeby pracowników i stworzyć im komfortowe warunki do pracy. Dużo łatwiej wychodzi się naprzeciw oczekiwaniom. To także troska o  dobre samopoczucie kolegów i koleżanek. Bo przecież firma to nie tylko wykresy, cyfry, słupki, raporty, to ludzie, którzy każdego dnia niezależnie od zajmowanego stanowiska, dają z siebie 100 procent, by strzelać razem do jednej bramki.

Co będzie w przyszłości z działem HR w Fox Strategy?

Na pewno będzie rozwijał się dalej, trochę pod prąd, ale zawsze będzie kierował się dobrem zespołu. Już teraz mogę zdradzić, że niedługo ruszamy z nową rekrutacją, a osoby aplikujące do naszej firmy na pewno podczas rozmów się ze mną spotkają. Przed działem kilka nowych wyzwań i inspiracji, a także kilka warsztatów wewnętrznych, dlatego pewnie jeszcze tu wrócę i opowiem Wam co się dzieje w Fox Strategy i nie będzie to tylko o SEO 😊

Stay tuned!